(Άρθρο 137 και Παράγραφος 5.2.6.1) Δημοσιοποίηση συναλλαγών
  Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd
  ΦΡΟΥ – ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD