Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 27 Ιουλίου 2016 ταχυδρομήθηκε σε όλους τους εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD η Πρόσκληση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση και Πληρεξούσιο Έγγραφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016, στις 6:00μ.μ. στο ξενοδοχείο HiltonPark, αίθουσα Dionyssos στη Λευκωσία.

 

Επιπροσθέτως η Πρόσκληση και το Πληρεξούσιο Έγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.froufrou.com.cy, στην κατηγορία «οικονομικές πληροφορίες». Επισυνάπτεται το πιστοποιητικό ταχυδρόμησης των πιο πάνω.