Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 8 Μαίου, 2014 ταχυδρομήθηκαν σε όλους τους εγγεγραμμένους μετόχους της Εταιρείας ALKIS H.HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD τα ακόλουθα:

α) Πρόσκληση για Ετήσια Γενική Συνέλευση και Πληρεξούσιο Εγγραφο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαίου 2014, στις 5:30μ.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ.Γρηγόρη Αυξεντίου 115, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία.
β) Πιστοποιητικά ΔΑΜ και πληροφορίες εξάσκησης τους κατά την περίοδο 20-30 Ιουνίου 2014.

Επιπροσθέτως η Πρόσκληση και το Πληρεξούσιο Εγγραφο έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.froufrou.com.cy, στην κατηγορία «οικονομικές πληροφορίες». Επισυνάπτεται το πιστοποιητικό ταχυδρόμησης των πιο πάνω.