Με την παρούσα ειδοποιείσθε ότι στις 23 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί στα κτίρια της Εταιρείας Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, στην Κοκκινοτριμιθιά Εκτακτη Γενική Συνέλευση, για εξέταση και, αν αποφασισθεί, επιψήφιση του πιο κάτω Συνήθους Ψηφίσματος.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ
Έγκριση καταβολής τελικού μερίσματος για το έτος 2019 ύψους €270.000.

Πλήρης πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και Πληρεξούσιο Έγγραφο