Αξιότιμοι Κύριοι,

Εχουμε αξιολογήσει τον βαθμό στον οποίο επηρεάζεται το συγκρότημα μας, απο τις πρόσφατες αρνητικές εξελίξεις στον χρηματοοικονομικό τομέα και ενημηρώνουμε σχετικά το επενδυτικό κοινό ως εξής:

α) Υπάρχουν καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου πέραν του ποσού των ασφαλισμένων €100 χιλιάδων, ύψους €120.000 και ως εκ τούτου αναμένεται κεφαλαιακή μετατροπή της τάξεως των €45.000 περίπου σε νέες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου.