Έγκριση των ελεγμένων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Alkis H. Hadjikyriacos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd για το έτος 2018 και αύξηση μερίσματος.

Δείτε την επίσημη ανακοίνωση